Vladimíra

Lektor
  • 10 rokov praxe.
  • Native lektor pre slovenský jazyk pre cudzincov.
  • Filozofická fakulta UK: slovenský jazyk.
  • Učí všeobecnú a odbornú slovenčinu.

“Teaching is one of the most rewarding jobs in the world. Knowledge is power.”