Vladimíra

Vladimíra

10 rokov praxe, native lektor pre slovenský jazyk pre cudzincov, štúdium na filozofickej fakulte UK: slovenský jazyk. Učí všeobecnú a odbornú slovenčinu. “Teaching is one of the most rewarding jobs in the world. Knowledge is power.“