• Osobný prístup
    a starostlivosť
  • Komunikácia iba v cudzom jazyku
  • Až 10 cudzích jazykov
  • Zážitok z učenia
4 x 80 €

Už si sa cudziemu jazyku venoval, ale zvládol si iba základy?

Navštevoval si nejaký kurz, ale nedošiel si až do konca úrovne?

Chceš sa konečne dohovoriť?

4 x 80 €

Chceš sa výrazne zlepšiť v konverzácii?

Komunikuješ v angličtine s kolegami alebo partnermi zo zahraničia, ale chýba ti istota?

Potrebuješ si rozšíriť slovnú zásobu a získať plynulosť?

Akýkoľvek je tvoj dôvod, sme radi, že ideš do toho!