• Osobný prístup
    a starostlivosť
  • Komunikácia iba v cudzom jazyku
  • Až 10 cudzích jazykov
  • Zážitok z učenia